Kirikureede – Tallinna Jaani kirik ja Tallinna Kaarli kirik (Tallinn)

Kirikureede – Tallinna Jaani kirik ja Tallinna Kaarli kirik (Tallinn)
(ENG, RUS ?)
??✨Kirikureede on eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutele eesti keele õpet toetava tegevuse ürituste sari, mille raames külastatakse koos giidiga Tallinna kirikuid ja harjutatakse eesti keelt.
Sarja raames toimub erinevate Tallinna kirikute (nt Tallinna Niguliste kirik ja muuseum, Tallinna toomkirik, Jaani kirik, Kaarli kirik, Tallinna Rootsi-Mihkli kirik) külastus, sh giidiga ekskursioon eesti keeles 1 kord kuus. Pärast ekskursiooni saab osaleja kirikuga iseseisvalt tutvuda. Kirikureede leiab aset üks kord kuus reedeti: 23.09, 21.10, 18.11 ja 16.12.
⛪️Tallinna Jaani kirik valmis 1867 ja on ehitatud uusgooti stiilis. Stiilne altarikujundus maaliga ”Kristus ristil” ja hoonest vanemad kroonlühtrid annavad kirikule sära. Kirikutornis asub Tallinna vanim eestikeelse kirjaga kirikukell (1872). Kirikus saab imetleda kümmet vitraažakent, mille autoriks on kunstnik Dolores Hoffmann.✨
⛪️Tallinna Kaarli kirik on pühendatud Rootsi kuningas Karl XI mälestusele ning on suurim historitsistlik paekivikirik. Projekteerijaks oli Eesti juurtega Peterburi arhitekt Otto Pius Hippius. Kaarli kirikut kaunistavad ja on vaatamist väärt J. Köleri ja S. Kügelgeni altarimaalid. 1884 valmis 30 registriga mehaanilise traktuuriga Eesti suurim orel.✨
Ühe ekskursiooni kestus on kuni 1,5 t. Grupi suurus on 15-25 inimest.
Osaleja saab arendada eesti keeles kuulamist (giidi jutu kuulamine), rääkimist (giidile küsimuste esitamine). Erinevate kirikute külastus ekskursiooniga võimaldab eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutel eesti keelt praktiseerida ning tõstab nende kultuurilist ja ajaloolist teadlikkust.?‍??✨
☁️Suhtlustase: B1+
☁️Aeg: 23.09 kell 14.00-15.30
☁️Koht: Algus Tallinna Jaani kiriku eest (Vabaduse väljak 1, Tallinn)
☁️Osalejate arv: 25
☁️Kontaktisik: Inna Arno ( aW5uYSAhIGFybm8gfCBpbnRlZ3JhdHNpb29uICEgZWU= )
?Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/11504?lang=et
NB! Registreerimine sündmustele toimub läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus
??✨Церковная пятница – церковь Св. Иоанна и церковь Каарли (Таллинн)
Церковная пятница — это серия мероприятий в поддержку изучения эстонского языка для взрослых, родным языком которых не является эстонский. В церковную пятницу участники вместе с гидом посещают таллиннские церкви и практикуются в эстонском языке.
Серия включает посещение различных церквей Таллинна (например, церкви и музея Нигулисте, Домского собора, церкви Святого Иоанна, церкви Каарли, церкви Роотси-Михкли), в том числе экскурсии с гидом на эстонском языке раз в месяц. После экскурсии участники могут самостоятельно осмотреть церковь. Церковные пятницы проходят раз в месяц по пятницам: 23.09, 21.10, 18.11 и 16.12.
⛪️Церковь Святого Иоанна в Таллинне была построена в 1867 году, она возведена в неоготическом стиле. Стильное оформление алтаря с картиной «Христос на кресте» и люстры, которые старше самого здания, придают церкви неповторимый блеск. В башне церкви находится старейший в Таллинне церковный колокол с эстонскими надписями (1872). В церкви вы можете полюбоваться десятью витражами работы художницы Долорес Хоффманн.✨
⛪️Церковь Каарли посвящена памяти шведского короля Карла XI и является самой крупной известняковой церковью в неороманском стиле. Архитектор Отто Пиус Гиппиус из Санкт-Петербурга построил современную церковь из плитняка. Церковь украшает алтарная роспись Йохана Кёлера и С. Кюгельгена, которые стоит увидеть. В 1884 году было завершено строительство находящегося здесь крупнейшего в Эстонии органа с 30 регистрами и механической трактурой.✨
Продолжительность одной экскурсии — до 1,5 часов. Размер группы — 15-25 человек.
Участники могут попрактиковаться в восприятии эстонского языка на слух (слушать рассказ гида), а также в разговоре (задавать вопросы гиду) на эстонском языке. Посещение различных церквей с экскурсией позволит взрослым, родным языком которых не является эстонский, попрактиковаться в эстонском языке и узнать много нового о культуре и истории.?‍??✨
☁️Уровень владения языком: B1+
☁️Время: 23.09 в 14.00-15.30
☁️Место проведения: отправление в 11:00 от Дома Клоога Ляэне-Харьюского Культурного центра (Аэдлинна теэ, 3, Клоога)
☁️Число участников: 25
☁️Контакт: Inna Arno ( aW5uYSAhIGFybm8gfCBpbnRlZ3JhdHNpb29uICEgZWU= )
?Регистрация: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/11504?lang=ru
NB! Регистрация на мероприятия проводится в среде самообслуживания Фонда интеграции, куда вы можете войти с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Ознакомиться с руководством по использованию самообслуживания можно здесь: https://integratsioon.ee/iseteenindus
??✨Church Friday – St. John’s Church and Charles’s Church (Tallinn)
Church Friday is a series of events which support Estonian language learning for adults whose first language is not Estonian. In the course of the series, we will visit the churches of Tallinn with a tour guide and practice Estonian.
During the series, we will visit various churches in Tallinn (such as St. Nicholas’ Church (Tallinna Niguliste kirik) and Museum, St. Mary’s Cathedral (Tallinna toomkirik), St. John’s Church (Jaani kirik), Charles’s Church (Kaarli kirik), St Michael’s Church (Tallinna Rootsi-Mihkli kirik) once a month, including a guided tour. The tours are in Estonian. After the tour, the participants can explore the churches on their own. Church Friday takes place once a month on Fridays: on 23 September, 21 October, 18 November, and 16 December.
⛪️St. John’s Church (Tallinna Jaani kirik) was completed in 1867 and is an example of neo-Gothic style. A stylish altar design, including the painting Christ on the Cross, and chandeliers, which are older than the building, give a certain radiance to the church. The church tower houses the oldest church bell with Estonian inscription (1872). In the church, you can admire ten stained glass windows by artist Dolores Hoffmann.✨
⛪️Charles’s Church (Tallinna Kaarli kirik) is dedicated to the Swedish King Charles XI and is the largest historicist limestone building. It was designed by Otto Pius Hippius, an architect with Estonian roots from St. Petersburg. Charles’s Church is adorned with magnificent altar pieces by J. Köler and S. Kügelgen. The largest pipe organ in Estonia was completed in 1884; it has 30 registers and tracker action.✨
One tour lasts up to 1.5 hours. The size of the group is 15–25 people.
Participants can practice listening to spoken Estonian (by listening to the tour guide) and speaking Estonian (by asking questions from the guide). Visiting various churches in the course of a tour allows adults whose first language is not Estonian practice their Estonian and raises their awareness of culture and history.?‍??✨
☁️Language level: B1+
☁️Time: 23.09 at 14.00-15.30
☁️Location: we are going to depart from the Klooga Building of Lääne-Harju Cultural Centre (Aedlinna tee 3, Klooga) at 11 a.m.
☁️No of participants: 25
☁️Contact person: Inna Arno ( aW5uYSAhIGFybm8gfCBpbnRlZ3JhdHNpb29uICEgZWU= )
?Registration: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/11504?lang=en
NB! You can register for the events through the Integration Foundation's self-service, which you can enter using an ID card, Mobile-ID or Smart-ID. Please see the user guide: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Место EELK Tallinna Jaani kogudus ja kirik, Vabaduse väljak 1,Tallinn, Tallinn, Estonia
изменить информацию сообщить о проблеме

С этим мероприятием что-то не так?

  • Неправильная дата или время
  • Неправильный адрес
  • Неправильно указан тип мероприятия
  • Плохое описание
  • Мероприятие отменено или отложено
  • Неприемлемый/неприличный контент
  • Нарушение авторских прав
  • Это спам
  • Не получается купить билет