Diskusija "Pirmskontakta profilakses (PrEP) ieviešanas stratēģijas Latvijā”

Diskusija "Pirmskontakta profilakses (PrEP) ieviešanas stratēģijas Latvijā”
Latvija jau daudzus gadus ir līderis HIV infekcijas izplatības ziņā Eiropā. Turklāt mūsu valstī liela daļa HIV gadījumu tiek konstatēti novēloti, kas nozīmē to, ka infekcijas ierobežošana tiek būtiski kavēta. Proti, savlaicīgas diagnostikas trūkums noved pie tā, ka inficētās personas laikus nesaņem atbilstošu terapiju un turpina izplatīt infekciju sabiedrībā.
Pasaulē HIV/AIDS profilaksei tiek piešķirta īpaša nozīme. Pasaules Veselības Organizācija primāro profilaksi definē sekojoši: “Primārās profilakses mērķis ir nodrošināt, lai kāds traucējums, process vai problēma nenotiktu, tātad tā ir iejaukšanās, pirms radušās veselības problēmas. Primārai profilaksei jābūt vērstai uz cilvēkiem, un tā ir uzskatu un uzvedības modeļa veidošana”.
Neskaitāmās valstīs ir pierādīts, ka pirmskontakta profilakse (PrEP) ir efektīva HIV kontroles metode, kuras efektivitāte ir pierādīta vairākos plaši izvērtētos klīniskos pētījumos. Pētījumos pierādīts, ka PrEP kā preventīvs jeb profilakses pasākums, pilnībā ievērojot visus lietošanas nosacījumus, novērš jaunu inficēšanās gadījumu īpatsvaru un nodrošina 99% pārneses riska samazinājumu. Pamatojoties uz tiem, ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) PrEP apstiprināja jau 2012. gadā.
PrEP sniegtās iespējas HIV neinficētu personu aizsardzībai tiek nodrošinātas arī daudzviet Eiropā un Āzijas Klusā okeāna reģiona valstīs. Galvenais izaicinājums – identificēt katrā valstī visefektīvāko ieviešanas modeli. 2019. gadā 121 valsts ziņoja, ka nacionālajās vadlīnijās ir iekļāvušas PVO ieteikumus par PrEP ieviešanu, bet vēl 22 valstis ziņoja, ka plāno ieviest rekomendācijas nākamajos divos gados.
Lai veicinātu Latvijas Republikas pievienošanos PVO rekomendācijām un mazinātu HIV infekcijas izplatību valstī, biedrība “AGIHAS” Baltijas Praida ietvaros aicina pievienoties diskusijai: “Pirmskontakta profilakses (PrEP) ieviešanas stratēģijas Latvijā – prognozes, risinājumi, ietekme uz HIV izplatību sabiedrībā”.
Diskusijā piedalīsies:
Inga Paparde – diskusijas moderatore, nra.lv žurnāliste
Dr. Uldis Mitenbergs – īpašais viesis (ar uzrunu), Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Latvijas pārstāvniecības vadītājs
Dr. Inga Ažiņa – RAKUS stacionāra LIC poliklīnikas vadītāja
Asoc. Prof. Anda Ķīvīte-Urtāne – Sabiedrības veselības institūta direktore, “AGIHAS” biedre
Ilmārs Dūrītis – LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas pārstāvis
Dr. Antons Mozaļevskis – PVO Eiropas reģionālā biroja eksperts HIV un vīrusu hepatītu jautājumos
Sergejs Akuličs – Zāļu valsts aģentūras Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītājs, “AGIHAS” biedrs
Andris Veiķenieks – biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs
_____
For many years, Latvia has been the infamous leader of HIV transmissions in Europe. Moreover, HIV cases in our country are diagnosed at a very late stage, resulting in a delayed control over the spread of the infection. This means — a lack of timely diagnosis leads to infected persons not receiving appropriate treatment in time and the infection continues to spread in the community.
HIV/AIDS prevention holds high importance worldwide. The World Health Organization's definition of preliminary prophylaxis: "The main goal of preliminary prophylaxis is to ensure that a disorder, a process or a problem does not occur, through intervention before any signs of health problems arise. Prevention should be people-oriented, and it is also about shaping beliefs and behaviours."
Pre-exposure prophylaxis (PrEP) is an effective HIV control method in countless countries whose effectiveness has been backed by many widely recognized clinical trials. The studies prove that PrEP, as a preventative measure, eliminates the possibility of getting new infections and guarantees a 99% decrease in transmission risk if used abiding by all instructions. Based on these researches, the U.S. Food and Drug Administration approved PrEP in 2012.
The possibility to protect HIV-uninfected people with PrEP is widespread in Europe and the Asia-Pacific region. The main struggle is to identify the most effective PrEP implementation model in every country. In 2019, 121 countries announced that their national health guidelines included WHO suggestions about the implementation of PrEP, but 22 countries declared that they plan on implementing the recommendations in two years.
To promote that Latvia implements the WHO recommendations and reduces HIV transmission in the country, the society "AGIHAS" invites everyone to join the discussion: "Pre-exposure prophylaxis (PrEP) implementation strategies in Latvia — prognosis, solutions, impact on spreading HIV in the society" during Baltic Pride week.
Participants:
Inga Paparde — Moderator, journalist at nra.lv
Dr. Uldis Mitenbergs — Special guest (speaker), Head of the Latvian Representation of the World Health Organization (WHO)
Dr. Inga Ažiņa — Director of the RAKUS stationary in LIC polyclinic
Asoc. Prof. Anda Ķīvīte-Urtāne — Director of theInstitute of Public Health direktore, Member of “AGIHAS”
Ilmārs Dūrītis — Representative of the Public Health Subcommittee in the Saeima Social and Employment Matters Committee in the parliament of the Republic of Latvia
Dr. Antons Mozaļevskis –— HIV and viral disease expert at the regional WHO Europen bureau
Sergejs Akuličs — Head of the Medicines Distribution Information Department at the State Agency of Medicines Republic of Latvia, Member of "AGIHAS"
Andris Veiķenieks — Chairman of the Board at “AGIHAS”

Место Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Riga, -1050, Riga
изменить информацию сообщить о проблеме

С этим мероприятием что-то не так?

  • Неправильная дата или время
  • Неправильный адрес
  • Неправильно указан тип мероприятия
  • Плохое описание
  • Мероприятие отменено или отложено
  • Неприемлемый/неприличный контент
  • Нарушение авторских прав
  • Это спам
  • Не получается купить билет
Стендап афиша в Rīgā 2021
Хотите хорошо посмеяться в Rīgā? Найдите лучшие стендап и комедийные мероприятия 2021!