Můj

Laboratoř neformálního vzdělávání

????? ?? ???ěří?? ?? ?é?? ???????, ????? ????????ř ?ě?????? ?á? ?š??, ???ří ???ě?á?á?? ? ?á?? ?????š????? ????????, ????é ?ě?á?? ? ????ý?? ? ??? ????é ?č???ě ?ě?í.
Č????í ?á? ?????? ? ????????é ????? ? ? ??ž?é? ????? ??? ?????????.
1️⃣?? ??????? ?? ? ?? ℤ
Účastníci a účastnice nejsou na začátku vzdělávání nepopsanými listy. Přichází s různorodými zkušenostmi a předpokládáme, že na konci vzdělávání u nich došlo k posunu. Jak zmapovat situaci na začátku a ověřit dopad na konci? Během dvou na sebe navazujících workshopů se podíváme na témata ?????č?í ????ý??, která probíhá jako první krok při přípravě aktivit, a ???šť??á?í ?????ů. Jsou opačnými stranami stejného procesu a determinují, jak kvalitně nastavené naše aktivity budou a jak se v budoucnu budou posouvat dopředu.
2️⃣?? ?????????? ? ?????? ??????
Kvalita ve vztahu ke kompetencím se vztahuje ke dvěma oblastem: Kompetence vzdělavatele a kompetence mladých lidí, tedy účastníků aktivit. Kompetenčních profilů definujících ideál vzdělavatele, ať už se jedná o pracovníka a pracovnici s mládeží, lektora či lektorky nebo dobrovolného vedoucího, je dostatek. Zároveň často vytvářejí dojem toho, že musíme být trochu nad-lidé. Jak tedy pracovat s ???????? ??????í?? ?????????í? Jak rozvíjet kompetence v týmu tak, abychom pokryli znalosti, dovednosti a postoje a hodnoty, které chceme během vzdělávání rozvíjet? A jak se z toho nezbláznit? Této oblasti se budeme věnovat během prvního workshopu.
Druhý workshop se zaměří na ?????? ?????????í ????ý?? ???í. V dynamické době se ukazuje, že jednou ze zásadních kompetencí budoucnosti je to, aby se naučili učit se. Protože bez schopnosti rychle se učit a přizpůsobit novým změnám se v rychle se měnícím světě začínáme ztrácet. Tak jak tu kompetenci “učit se učit” vlastně uchopit? Jak dělat aktivity tak, aby ji účastníci rozvíjeli?
3️⃣?? ℙ?á?? ? ?ů?????????í
Přístup “??? ???? ???” (jedno řešení pro všechny situace) se ukazuje jako funkční jenom pro omezenou část účastníků a účastnic. Naopak z průzkumů vyplývá, že čím různorodější nabídka, přístup a možnost vybírat si svoji cestu vzděláváním a aktivitami, tím více motivace mladí lidé mají a díky tomu se více naučí. Potřebují cítit, že mohou ovlivňovat svoje učení. V této linii se tedy oba workshopy zaměří na ?ů?????????.
V prvním workshopu budeme řešit vnímání různorodosti v tom, jak se učíme, tzn.????? ?č??í podle Rity a Kennetha Dunnových. Zaměřují se na různorodost aspektů, které účastníky k učení motivují či oslabují, což samozřejmě ovlivňuje jejich aktivní účast v programu i to, kolik se toho naučí.
Druhý workshop pak naváže praktickou zkušeností s typem aktivity, která vytváří prostor pro to, aby se účastnice a účastníci mohli v rámci ?é???? ???? ??????????, ?? ? ??? ?? ???ě?í ? ???ř????í ???č??. Přístup se nazývá Self-Directed Learning, tedy “sebeřízené učení”.
?? ℙ?? ???? ?? ????????ř?
Přijít mohou jak lidé, kteří ?ří?? ??????í ? ????ý?? ????? (pedagogové volného času, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci, učitelé) ale i lidé, kteří ř?ší ???????? ??é ?????????? č? ? ?á??? ?ě???é ??????? – zástupci škol, místních akčních skupin, zastřešujících organizací, ale i místní či státní správy. V Laboratoři budeme prolínat konkrétní tipy s tématy, které lze zohlednit právě v koncepční rovině a nejedná se ani o výbušnou směs. :)
ℹ️ Více informací najdete také na našem webu https://www.anev.cz/2022/06/23/laborator-neformalniho-vzdelavani-2022/ .
? Vstupenky si můžete zakoupit zde https://goout.net/cs/laborator-neformalniho-vzdelavani/szyqjxt/ .
?? ?ěší?? ?? ?? ???ě???!
Za podporu děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Místo Kampus Hybernská, Hybernská 4, Prague
aktualizovat informace

podobné akce