วันจันทร์

การประชุมใหญ่ภาค 3350 ปี 2564

เป็นการประชุมใหญ่ภาค 3350 นำโดย ผชภ.สมศรี เมฆธน สรุปผลการดำเนินงานของสโมสรโรตารีในภาค

สถานที่จัดงาน Grand Palazzo Hotel Pattaya, 292 หมู่ที่ 6 ถนน Phettrakul, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Pattaya, Chon Buri, 20150, Pattaya
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

งานจัดแสดงที่คล้ายกัน