วันจันทร์

Bomboclat Festival 2021

Bomboclat Festival is back in 2021! Tell a friend to tell a friend!
20 + 21 August, Belgium's largest beach welcomes the fourth edition of the tropical vibes festival. Internationally acclaimed artists from all over the world will immerse Zeebrugge in a tropical vibe. Focus on Dancehall, Afrobeats, Hip hop and Global Sounds! ?
Last year sold out - don't miss out on this one!
FRIDAY AUGUST 20st
SATURDAY AUGUST 21nd
▷▶︎ STAGE HOSTS
NAH MEAN Dancehall (by Appleton)
Dyoukes Afroclub
Mélange Global Sounds
CHASE Hip Hop
▷▶︎ ARTISTS
TBA
▷▶︎FOLLOW US:
www.facebook.com/bomboclatfestival

สถานที่จัดงาน Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, 277 Moo 5, Naklua, Banglamung, Pattaya
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์