FOOD 2024

FOOD  2024
13 March 2024
WEDNESDAY
9 a.m.

Tradisjonelle- vs. egne merkevarer: Et konkurranse-
eller forbrukerspørsmål?

Kundene kjøper First Price, Prima og Xtra; i dyrtid er billigere produkter viktige for kundene, men billige egne merkevarer påvirker også de tradisjonelle merkevarene.

Blir Stabburet leverpostei billigere med mindre egne merkevarer i hyllene? Blir kundene mer fornøyd? Og nå midt i alt dette, så er prisbildet fremover uklart, og bransjen prøver nye måter å stagge kostnadsveksten på.

Alt dette skal vi adressere når vi møtes igjen til FOOD-konferanse 13. mars

på ?url=https%3A%2F%2Fc2581bbad58e48b686d02797b7146127.svc.dynamics.com%2Ft%2Ft%2FbRX6f6b3Nd3Q3jbqXrCxVkw7rx9B6ikUBYGrjvxoSJsx%2FXtCH0Fe2BSPnWlRd6zkTNxhmcEF38gn0bwWBjzMkW70x&data=05%7C02%7CCecilie.Presto-Lauvas%40nhh.no%7C1f6ae8c7fd0c44d340fd08dc1cc8da8d%7C33a15b2f849941998d56f20b5aa91af2%7C0%7C0%7C638416896196717743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d2yH%2FXGhE4VFULyBfWl7r3GwaPEvjEB5rxXkVBl8CiI%3D&reserved=0i">span>i Oslo.

Her prøver vi å gi noen svar:

Hva skjer med merkevaren? Er Norge spesiell – eller henger vi bare med på en internasjonal trend?

Hvordan ser makro- og prisbildet ut?

Er implementering av KI i dagligvaren veien til kostnadskutt?

Til å svare på dette inviterer FOOD-forskere, eksperter og næringsliv på scenen.

Du vil bl.a. møte eksperter som følger matvarebransjen og prisbildet tett, Espen Henriksen (SSB) og Carsten Skog (Dunnhumby), forskere som professor Magne Supphellen (NHH) og Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk analyse).

Vi skal i år få høre om KI i matvaren og innen retail, der vi bl.a. møter Terje Jensløkken (Mesterbakeren) og Petter Hellevik (Zizr). Professor Øystein Thøgersen og Frode Steen (NHH) vil også i år være på plass.

Se nettside for mer informasjon .

Spørsmål?">p>

Spørsmål? Kontakt konferansekoordinator

">div>

Price 1100.00
update information

You May Also Like

All events in Oslo