Performers

Construction Visit: Se sirkulær økonomi i praksis hos Norsk Gjenvinning

Construction Visit:  Se sirkulær økonomi i praksis hos Norsk Gjenvinning
22 March 11 a.m.

Norsk Gjenvinningjobber stadig med nye løsninger for en mer effektiv sirkulærøkonomi. På Alnabru kan man se hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan dette gir bedriften reel konkurransekraft, samt bidrar til å nå EU målene om 70% materialgjenvinning av avfall. Vi er avhengig av at hele BAE-næringen er med på denne reisen og tar del av verdikjeden der det lar seg gjøre.

NG er i en bransje i rask utvikling, og får å løse kundens behov er de avhengige av tilbakemeldinger og samarbeid mellom verdikjedene. NG inviterer derfor Construction City Cluster til å se hvordan de jobber med avfall til en råvare med reell verdi, både for miljøet og økonomien.

Dette arrangementet er en del av en ny befaringsserie der vi besøker spennende foregangsprosjekter i klyngen til inspirasjon og kunnskapsdeling.

*Dette arrangementet har begrenset plasser og er for klyngemedlemmer. Ta kontakt dersom din virksomhet er interessert i medlemskap. Ikke-medlemmer kan delta dersom det er plass mot et gebyr på kr 1 000 per person. Ta kontakt for slik påmelding.


Price Free
Venue Haraldrudveien 35
35 Haraldrudveien, 0581 Bydel Bjerke, Norway
update information

similar events

All events in Oslo