Construction Science: Urbane utviklingsprosjekter med OsloMet

Construction Science: Urbane utviklingsprosjekter med OsloMet
26 January 11:30 a.m.

Vi er i starten av en rekke større urbane utviklingsprosjekter. Prosjektenes kompleksitet øker gjennom krav til bærekraft, endrede mobilitetsmønstre, håndtering av klimaproblemer og sterkere fokus på livskvalitet. Visjonene er der, men har vi i fremtiden tilgang på tilstrekkelig og riktig teknologikompetanse til design og gjennomføring?

Bli med Construction City Cluster til OsloMet for å høre om urbane utviklingsprosjekter, og hvordan disse kan gi svar på fremtidens problemer!

Aktuelle temaer og innlegg – ca 15 min hver :

  • Rekruttering av kandidater, søkertall går ned nasjonalt og internasjonalt. Er bransjen og universiteter gode nok til å gjøre teknologi attraktivt – Mulig Konnekt eller Prodekan på hverMarius Lysebo NN.
  • Urbanisme – hvordan kan man bruke urban analyse i byutvikling og hvilke kandidater trenger samfunnet. Professor John Østh
  • Utfordringer innenfor vann og overvannshåndtering, Smart vann - ny studieretning på masternivå på OsloMet fra høst 2023. Universitetslektor Tom Baade- Mathiesen eller førsteamanuensis Benedek Plosz
  • Infrastruktur og mobilitet – ny studieretning på masternivå fra høst 2022 . Førsteamanuensis Jian Dai
  • Geotekniske utfordringer- ny studieretning på masternivå fra høst 2023. Representant fra NGI
  • Energi og miljø. Professor Peter Schild

Dette arrangementet er en del av en ny arrangementserie der vi utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.


Price Free
Venue PI 259
Pilestredet 35, 0167 Sankt Hanshaugen, Norway
update information

similar events