Construction Coffee: Ombruk av tekniske installasjoner

Construction Coffee: Ombruk av tekniske installasjoner
9 February 8 a.m.

Tekniske installasjoner i bygg har fått lite oppmerksomhet fra et miljøperspektiv selv om de er ansvarlige for store deler av utslippene i bygg. Beregninger gjort av Erichsen & Horgen tyder på at varme- og ventilasjonsanlegg står for så mye som 20 prosent av klimagassutslipp i nybygg og 40 prosent ved rehabilitering. Her står kort levetid, materialbruk og lav grad av ombruk som hovedutfordringer. Mange opplever at det har vært lite fokus på innovasjon innenfor tekniske installasjoner samtidig som det er et enormt potensial for å redusere miljøpåvirkningen av tekniske installasjoner. Med EU sin nye taksonomi vil det komme flere og strengere krav også for tekniske installasjoner i bygg.

Dette sees også i sammenheng i med en urolig markedssituasjon der vi ser økende materialpriser og store leveringsutfordringer. VVS-bransjen er en bransje som har opplevd enorm inflasjon i forhold til andre deler av byggebransjen og mange stiller spørsmålet om ombruk kan være en mer kostnadseffektive og grønnere løsning.

Spørsmål som vil bli diskutert:

  • Påvirker prisstigning kost/nytte for ombruksvarer?
  • Påvirker leveringsproblemer markedet for ombruk?
  • Ombruk oppleves som fordyrende og komplisert – krever ekstra tid til riving og prosjektering
  • Mye usikkerhet knyttet til produktdokumentasjon og mangel på garanti på ombruksvarer – hvem vil ta risikoen?

Program:

  • Markedsanalyse av ombruksmarkedet i byggebransjen – TBA
  • Ombruk av VVS – presentasjon av Multiconsult
  • Ombruk av elektriske installasjoner – presentasjon av Asplan Viak
  • Panelsamtale: 5 raske tiltak for å få til ombruk av tekniske installasjoner

Velkommen!

*Dette møtet har begrenset plasser og er eksklusivt for klyngemedlemmer. Ta kontakt hvis din virksomhet er interessert i medlemskap.


Price Free
Venue Ulvenveien 82
82 Ulvenveien, 0581 Bydel Bjerke, Norway
update information

similar events