Của tôi

VMARK WORKSHOP & NETWORKING 4 | INSPIRING THE SUSTAINABLE DESIGN FOR LIFE

VMARK WORKSHOP & NETWORKING 4 | INSPIRING THE SUSTAINABLE DESIGN FOR LIFE
[????? ??????? ?????? ???? ????]
??̣̂? ???̉? ??̂́? ??̂́? ????? #?: “??̉? ??̛́?? ????? ????̂́? ??̂́ ??̂̀? ??̛̃??”
??????? ??????? ?????
Link chi tiết: https://vi.vietnamdesignweek.org/vmark-program
—————————————
Workshop & Networking VMARK #4: “Cảm hứng trong Thiết kế Bền vững”, bắt đầu vào 14 giờ ngày 30/9, trực tiếp thảo luận sâu hơn về khía cạnh thực hành, ứng dụng yếu tố bền vững trong thiết kế thực tế. Qua đó, khách mời có thể hiểu hơn về phương pháp tích hợp thiết kế bền vững vào trong không gian sống vừa tiện nghi, vừa thanh lịch, tinh tế.
Sự kiện đón chào các diễn giả khách mời là các Nhà thiết kế đã xuất sắc đạt Giải Thưởng Thiết kế VMARK những mùa trước, Nhà sáng lập, Giám đốc các Doanh nghiệp để cùng tiếp cận gần hơn, hiểu về cấu trúc và quy trình thực hiện dự án bền vững.
? Cùng nhau gặp gỡ các diễn giả phía dưới đây
_________________
THÔNG TIN SỰ KIỆN VMARK VIETNAM DESIGN WEEK 2022 | INTERIOR LIFESTYLE
Thời gian: 29 & 30/09/2022.
Địa điểm: GEM Center - 8, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Da Kao, TPHCM.
Chương trình:
- VMARK EXHIBITION.
- VMARK INTERNATIONAL DESIGN SUMMITS.
- VMARK AWARDS GALA CEREMONY.
—————————————
[????? ??????? ?????? ???? ????]
????? ???????? & ?????????? #?: “????????? ??? ??????????? ?????? ??? ???? ”
Concluding the forum series of VMARK Vietnam Design Week, VMARK Workshop & Networking #4: “Inspiring the Sustainable Design for Life”, starting at 2pm on September 30th, directly discusses the practical aspect of sustainable design and its application. Thereby, guests can better understand the method of integrating sustainable design into a comfortable, elegant, and sophisticated living space.
The workshop welcomes guest speakers that are Designers winning the VMARK Design Awards in previous seasons, Founders, and Directors of Enterprises to get closer, understand the structure and process of implementing sustainable projects.
? Let's meet all the speakers.
_________________
INFORMATION ABOUT VMARK VIETNAM DESIGN WEEK 2022 | INTERIOR & LIFESTYLE
Time: 29 & 30/09/2022.
Location: 8, Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, HCMC.
Program:
- VMARK EXHIBITION.
- VMARK INTERNATIONAL DESIGN SUMMITS.
- VMARK AWARD GALA CEREMONY.
—————————————
VDAS DESIGN ASSOCIATION
Website: https://www.vietnamdesign.org.vn/
Email: aW5mbyB8IHZpZXRuYW1kZXNpZ24gISBvcmcgISB2bg==
Hotline: +84 86 7451671
#vdas #vmark #vietnamdesignweek #design #project #designer #nomination #summit #paneldiscussion #forum #sustainable #inspiration #idea #workshop #networking

Địa điểm GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Da Kao Ward, Dist. 1,Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City
Cập nhật thông tin