Ban thực hiện

TUẦN LỄ VĂN HOÁ NGA 2023: NGÀY XỬA NGÀY XƯA… - «ЖИЛИ-БЫЛИ…»

TUẦN LỄ VĂN HOÁ NGA 2023: NGÀY XỬA NGÀY XƯA… - «ЖИЛИ-БЫЛИ…»
20 Tháng ba 20:00
TUẦN LỄ VĂN HOÁ NGA 2023: NGÀY XỬA NGÀY XƯA… - «ЖИЛИ-БЫЛИ…»

Địa điểm Trường Đại học Hà Nội
,Hanoi, Vietnam
Cập nhật thông tin

sự kiện tương tự

Tất cả sự kiện tại Hà Nội