Ban thực hiện

Khai giảng khóa Kinh dịch tại Hà Nội

Khai giảng khóa Kinh dịch tại Hà Nội
21 Tháng ba 08:00
? KHÓA HỌC: [KINH DỊCH - ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ] SẮP KHAI GIẢNG
Một khóa học đặc biệt chỉ diễn ra 1 đến 2 lần trong năm

Dành cho những ai đang mong muốn:
- Hiểu đúng Kinh Dịch, tránh mê tín, tránh phụ thuộc
- Luận Quẻ theo nguyên lý Nhân + Duyên = Quả
- Hiểu và ra quyết định hợp lý trong nhiều vấn đề cuộc sống (công việc, nhân sự, hôn nhân, con cái, nhà cửa, bệnh tật, đầu tư tài chính,...)

? Chỉ với một ngày học thầy Trần Việt Quân và đội ngũ sẽ giúp học viên Nhập Môn Tổng Quan Kinh Dịch, hiểu rõ:

+ 64 Quẻ - Hào. Bản chất của Hào và Quẻ
+ Cách Xem - Luận Quẻ đơn giản
+ Kinh dịch trong kinh doanh.
+ Ứng Dụng Cộng Nghệ Vào Gieo Quẻ
+ Luận Giải ứng Với Nhân - Quả
+ Đạo của người Quân Tử trong - Dịch
+ Đưa Kinh Dịch vào cuộc sống, hôn nhân gia đình.

? Khóa học được tổ chức tại: Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Đăng ký ngay tại: http://bke.edu.vn/kinhdich

Địa điểm Viện Đào Tạo Bách Khoa
WQQQ+FJ8, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội,Hanoi, Vietnam
Cập nhật thông tin

sự kiện tương tự

Tất cả sự kiện tại Hà Nội