Grand Re-Opening 2022

เมื่อ ปี 2011 Immortal Bar Chiang Mai เปิดครั้งแรก
ในเวลานั้น เชียงใหม่ไม่มี ที่รวมตัวของคนชอบดนตรี Underground
ดำเนินงาน โดย ริธึ่ม มหากาฬ โดยเปิดเป็นร้านเล็ก ๆ
ตอนนั้น ยังไม่มีดนตรีสด แถวริมปิง สันป่าข่อย
ต่อมาได้ย้ายมาอีก 2 ที่ มา เปิดที่ กาดบุญอยู่
ซึ่งเหมือนเป็นโซน ถนนข้าวสารของเชียงใหม่
มีลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศเป็นลูกค้ามากมาย
มีวงดนตรี สุดยอดฝีมือหลายวงได้เข้ามาร่วมแสดง
สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการดนตรี Underground ในเวลานั้น...
ต่อมา เกิดการ แบ่งแยกทางความคิดกับหุ้นส่วนเวลานั้น
ประกอบกับ ริธึ่ม มหากาฬ มีโปรเจก ครองโลก อยู่
จึงถอนตัวออกจาก การเป็นหุ้นส่วน ...
จนกระทั่ง ปีนี้ 2022 Immortal Live Space Chiang Mai ได้กลับมา
ขับเคลื่อนวงการ Underground Music อีกครั้ง ...
ในงาน จะได้ พบกับวงดนตรี หนึ่งในผู้บุกเบิก Metalในประเทศ มาเลยเซีย
วง Black Fire วงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นเหมือนดั่ง ดอนผีบิน แห่ง มาเลยเซีย
Carnivola นำทีมโดย พี่ F หลักฟ้า สาสกุล
ผู้ขับเคลื่อน วงการ Underground ประเทศไทย อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
และสุดยอด วงดนตรี อีกหลายวง....

Venue Immortal Live Space Chiang Mai, Chiang Mai
update info

similar events