วันจันทร์

เดินป่าย้อนรอยไร่หมุนเวียน ทำสาเกลูกพลับ เรียนรู้วิถีคนพึ่งป่า ป่าพึ่งคนกับชาวปาเกอะญอ

เราจะพาท่านไปเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างผืนป่า - คน - สรรพสัตว์ - และจักรวาล ตามวิถีปาเกอะญอ
แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติวิถีชีวิตคนพึ่งป่าของชาวปาเกอะญอ บ้านหนองเต่า และ บ้านผาหมอน สัมผัสผืนป่าแห่งจิตวิญญาณ และเดินป่าชุมชนไปดูจุดกำเนิดของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง แลกเปลี่ยนความคิดการทำไร่หมุนเวียน
เข้าสวนลูกพลับนำมาทำสาเกฉบับปาเกอะญอ ลองเล่น ลองดีดเตหน่า เครื่องดนตรีของชาวปาเกอะญอที่มีเสียงใสราวกับสายน้ำไหล
*********
ราคาทริปนำร่อง 6999 บาท
*********
ยืนยันการออกเดินทางที่สมาชิกครบ 7 ท่าน
*********
Highlights
• สัมผัสจิตวิญญาณแห่งมื่อแม่ - ลาแม่-ฉ่าแม่ (ตาของพระอาทิตย์ ตาของพระจันทร์ ตาของดวงดาว) ผ่านนการสานไม้ไผ่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปรัชญาการดำรงอยู่ร่วมระหว่างสรรพสิ่ง คน และจักรวาล
• สัมผัสภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกันกับผืนป่า สายน้ำ อย่างพึ่งพาอาศัยกัน
• สัมผัสผืนป่าแห่งจิตวิญญาณ
• เดินป่าชุมชนไปดูจุดกำเนิดของสายน้ำเล็ก ๆ ที่กลายเป็นสายน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกสรรพสิ่ง
• เข้าป่าเก็บพืชผักสมุนไพรกินได้ มาทำกับข้าวสไตล์ปาเกอะญอ
• เดินป่าย้อนรอยเส้นทางไร่หมุนเวียน พร้อมฟังเรื่องเล่าอีกมุมหนึ่ง “เหตุไฉนการทำไร่หมุนเวียนจึงอยู่ในวิถีพึ่งพาป่าของชาว
ปาเกอะญอ?”
• หัดดีด “เตหน่า” กลางทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียว เย็นย่ำก่อกองไฟล้อมวงร้องเพลงดีดเตหน่าร่วมกัน
• คั่วกาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาป่าด้วยตนเอง และนำกลับไปชงดื่มที่บ้านได้เลย
*********
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม: 3 วัน 2 คืน
*********
รายละเอียดกิจกรรม
วันออกเดินทาง :
20.00 สมาชิกทุกท่านนัดพบที่สำนักงาน trekkingTHAI
20.30 ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถตู้ - ทีมงานบริการน้ำดื่มแบบรีฟิล เพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก
*********
วันที่ 1 > สัมผัสจิตวิญญาณแห่งมื่อแม่ ลาแม่ ฉ่าแม่ ผ่านการสานไม้ไผ่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ > สัมผัสผืนป่าแห่งจิตวิญญาณ > เดินป่าชุมชนดูวิถีการอยู่ร่วมกันของป่าและคนปาเกอะญอ > เก็บพืช ผัก สมุนไพรในป่ามาทำกับข้าวแบบชาวปาเกอะญอ (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
06.30-12.00
– อรุณสวัสดิ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้เราจะทานอาหารเช้าแบบจานเดียวง่าย ๆ กัน
– เดินทางกันต่อไปยัง “บ้านหนองเต่า” นำสัมภาระไปเก็บโฮมสเตย์กันก่อน
- เดินเล่นชิลล์ๆ ชมบรรยากาศนาขั้นบันไดยามเช้า
- เรียนรู้เรื่องปรัชญาสายสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่ง - ผืนป่า - คน - จักรวาล ผ่านการสานไม้ไผ่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ
- ทานอาหารกลางวันที่ นาขั้นเบันได
*********
13.00-16.30
– จากนั้นไปนั่งบิดขี้เกียจจิบกาแฟชมวิวทุ่งนาที่ Lazy man café
– แสงอาทิตย์เริ่มคลายความร้อนแรงลง เราจะเดินเท้าผ่านหมู่บ้าน พร้อมไม้ไผ่สาน ไปยังผืนป่าแห่งจิตวิญญาณ และป่าชุมชน ซึ่งเป็นผืนป่าต้นน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งในพื้นที่แห่งนี้
- เลือกสรรพสิ่ง หรือต้นไม้ที่เชื่อมโยงกับตัวเรา แล้วนำไม้ไผ่สานไปแขวน เพื่อปกปักรักษาต้นไม้ สรรพสิ่ง และจักรวาลของพื้นที่แห่งนั้น
– เรียนรู้ และรู้จักพืชผักสมุนไพรในป่าที่สามารถทานได้ เราจะเก็บมาทำอาหารแบบชาวปาเกอะญอทานกัน และแวะเข้าสวนพลับ เก็บลูกพลับสด ๆ มาทำสาเกฉบับปาเกอะญอกัน (รบกวนเตรียมโหลแก้วกันมาเองนะจ๊ะ)
– แบ่งกลุ่ม ทำอาหารเย็นกับแม่ ๆ ที่บ้าน
*********
18.30-20.30
– ทานอาหารเย็นร่วมกัน
– นั่งล้อมกองไฟฟังเรื่องราวความผูกพันธ์ของชาวปาเกอะญอกับผืนป่า
- นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
**** คืนนี้เราจะนอนโฮมสเตย์ห้องละ 2 ท่าน
*********
วันที่ 2 > เดินป่าย้อนรอยไร่หมุนเวียน > ดีดเตหน่ากลางนาขั้นบันไดบ้านผาหมอน > ล้อมกองไฟร่วมร้องเพลงชาวปาเกอะญอคลอไปกับเสียงของเตหน่า (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
06.00-15.30
– อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานเปิดบาร์กาแฟสด รอต้อนรับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
– เตรียมตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย แต่งตัวในชุดเดินป่าให้พร้อม เราจะฝากกระเป๋าเป้ไว้ที่รถตู้ แบกไปแต่เพียงกระเป๋าเป้ Day pack ที่ใส่ข้าวห่อ ขนม น้ำดื่ม และสิ่งของมีค่า
– ได้เวลาเตรียมตัวเดินป่าย้อนรอยเส้นทางไร่หมุนนเวียน พร้อมฟังเรื่องราววิถีของชาวปาเกอะญอกับการทำไร่หมุนเวียน “เหตุไฉนการทำไร่หมุนเวียนจึงอยู่ในวิถีพึ่งพาป่าของชาวปาเกอะญอ?” โดยเส้นทางที่เราเดินจะเริ่มต้นจากบ้านหนองเต่าไปยังบ้านผาหมอน
– แวะพักทานข้าวห่อระหว่างทาง
– เดินเท้าถึงบ้านผาหมอนแล้ว รับน้ำผลไม้พื้นบ้านเย็น ๆ ดื่มให้ชื่นใจ จากนั้นนำสัมภาระเข้าไปเก็บในโฮมสเตย์แต่ละหลัง พักผ่อนตามอัธยาศัย
*********
16.30-17.30
– เราจะมาลองเล่น และดีด “เตหน่า” เครื่องดนตรีของชาวปาเกอะญอที่มีเสียงไพเราะราวกับเสียงไหลของสายน้ำ พร้อมกับชมบรรยากาศสีเขียว ๆ ของทุ่งนาบ้านผาหมอน
*********
18.00-20.30
– ล้อมวงทานอาหารเย็นร่วมกัน และร่วมกันร้องบรรเลงเพลงชาวปาเกอะญอรอบกองไฟ
– นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
**** คืนนี้เราจะนอนโฮมสเตย์ร่วมกับชาวบ้าน บ้านละ 2 ท่าน
*********
วันที่ 3 > เดินชิลล์ๆ ชมบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดบ้านผาหมอน > เรียนรู้การคั่วกาแฟ > ถ่ายรูปสวย ๆ ที่สวนไฮเดรนเยีย- กลับกรุงเทพฯ (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
06.00-12.00
– รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ของแต่บ้านได้เลย
– เดินชิลล์ๆ ชมบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดบ้านผาหมอนยามเช้า
–เราจะมาเรียนรู้การคั่วกาแฟ และทำการ Cupping หรือเทสชงกาแฟชิมฝีมือการคั่วของตัวเองกันที่นี่ จากนั้นบรรจุเมล็ดดกาแฟที่คั่วแล้วใส่ถุงนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก
– ทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ Bamboo pink house
*********
13.00-15.30
– นั่งรถโฟร์วิลไปยังสวนดอกไฮเดรนเยีย จากนั้นถ่ายรูปสวยๆ คู่กับทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเยีย ทุ่งนาสีเขียว และขุนเขา
– ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ
*********
19.30-03.00
– แวะพักทานข้าวเย็นแบบเซตโต๊ะบริเวณ อ.เถิน หรือระหว่างทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลาเป็นสำคัญ
– เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
*********
หมายเหตุ รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่มิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสภาวะอากาศและปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่อาจทำให้การเดินทางไม่เป็นไปตามแผน และควบคุมไม่ได้ แต่ทางเราจะยึดมั่นถึงความสุขและรอยยิ้มของท่านเป็นสำคัญ
*********
อัตราค่าบริการพิเศษสำหรับทริปนำร่อง ท่านละ 6999 บาท
*********
อัตราค่าบริการนี้รวม
1 รถตู้ D4D VIP9ที่นั่ง
2 มีค่าใช้จ่ายสมทบค่าตอบแทนทีมงาน
3 ค่ารถกระบะโฟร์วิล
4 ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น
5 ค่าทำกิจกรรมต่าง ๆ : เดินป่าชุมชน, เดินป่าตามรอยเส้นทางไร่หมุนเวียน, เล่นเตหน่า , คั่วกาแฟ
6 ค่าอาหารครบ 9 มื้อ
7 ค่าน้ำดื่มแบบรีฟิล ขนมขบเคี้ยว ตลอดการเดินทาง
8 ค่าตอบแทนทีมงานดูแลท่านตลอดทริป
9 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2 Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
----------
โดยโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันการจองท่านละ 4000 บาท
เข้าบัญชี นายนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น
ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เลขที่ 089-7063-228
*********
**ทริปทดลองจัด หรือ Experiment trip คือทริปที่เราทดลองจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อทดสอบเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถทำตามโปรแกรมได้ มีความเสี่ยงด้านเวลา และอาจมีปัญหาด้านการจัดการหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ท่านที่มาร่วมมักจะมีจิตวิญญาณการสำรวจ แสวงหาความท้าทาย ราคาทริปจะถูกกว่าเมื่อจัดจริงพอสมควร
------------------
เงื่อนไขการยกเลิกทริป :
1 กรณียกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วัน ทางเรายินดีคืนเงินมัดจำ 100%
2กรณียกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 วัน ทางเราต้องขอยึดเงินมัดจำทั้งหมดนะจ๊ะ
3 กรณีที่มีสมาชิกมาแทนท่านที่ยกเลิกทริป ทางเรายินดีคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดจ้ะ
..............................
คำเตือน : ใครจะชวนเพื่อนมา พิมพ์โปรแกรมให้เขาอ่านก่อน อย่าหลอกเขามานะจ๊ะ ให้เขามาจากการตัดสินใจของเขาเอง บนข้อมูลที่เพื่อนต้องทราบว่า ทริปต้องลุยแค่ไหน พร้อมไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเข้าใจธรรมชาติ…
------------------
*** การันตีออกเดินทางที่สมาชิก 7 ท่าน
ช่องทางการจองทริป >> https://lin.ee/pQBu0Nn

สถานที่จัดงาน Trekkingthai : Make you Happier,Healthier,More Creative, 1031/7 Phaholyothin Road ,Phayathai ,Phayathai,Bangkok, Bangkok
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์